กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระวินัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

พระสังฆาธิการ. , สงฆ์ - - การปกครอง ระเบียบข้อบังคับ. , พระวินัย. 294.3