กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-23 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-235, , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. 923.159