กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พบจำนวนทั้งสิ้น 3819 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอยู่แต่ในกล่องคุณจะไปเห็นอะไร
เลขเรียก158.26
ผู้แต่งThe arvinger Institute
หัวเรื่อง1. 2. การมองเห็
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมช.ยุคใหม่ก้าวสู่อนาคต
เลขเรียก351.555
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. 2. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอสวมทะเบียนค่ะ
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภวุฒิ สายเชื้อ
หัวเรื่อง1.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลัง10นาที ช่วยให้เราไม่แก่
เลขเรียก613.315
ผู้แต่งปัก,มิน-ซู
หัวเรื่อง1.
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWRITING ENGLISH FROM ZERO
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งPEE B-BANK
หัวเรื่อง1. 2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี และแฟนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งณัตชากีรติป์ อภิรักษ์ธนกุล
หัวเรื่อง1. 2. นักวิเคาระห์นโยบายและแผน -- ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์กองแผนงาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. 2. โรงเรียนชนบ,3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด,4. โรงเรียนชาวเข,5. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลิ่นแก้ว ทวิกาล
เลขเรียก
ผู้แต่งปราปต์
หัวเรื่อง1. กาลเวล
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ระบบราชกา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBUDDHIST TEMPLES OF THAILAND
เลขเรียก294.3435
ผู้แต่งCUMMINGS, JOE
หัวเรื่อง1. Temples, Buddhist - - Thailan2. Buddhish art - - Thailan,3. Buddhish architecture - - Thailan,4. Thailand - - Religious life and custom
สำนักพิมพ์Marshall Cavendish
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำริสู่ชีวิตและธรรมชาติ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชดำรัส. โครงการพระราชดำริ2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,3. โครงการหลว,4. เศรษฐกิจพอเพีย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องFinancial Accounting with Working Papers
เลขเรียก657
ผู้แต่งLarson, Kermit D.
Miller, Paul B.
หัวเรื่อง1. ACCOUNTIN
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องProgramming With QuickBASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งZage, Wayne M.
หัวเรื่อง1. BASIC (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. MICROSOFT QUICKBASI,3. Microsoft QuickBASI,4. MICROSOFT QUICKBASIC (COMPUTER PROGRAM,5. Quick BASIC (Computer program language
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBasic Problem Solving : Structured Programming Using Microsoft BASIC
เลขเรียก001.642
ผู้แต่งFanzone, Penny
Hankins, Thomas D.Diekhans, Carl
หัวเรื่อง1. BASIC (Computer program language2. Structured programmin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1989
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Structured COBOL
เลขเรียก001.6424
ผู้แต่งBradley, James
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN,3. Bradley, James - - Comprehensive structures COBO,4. COBOL (Computer program language) - - Problems, exercises, et,5. Structured programming - - Problems, exercises, et,6. Cobo
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStructures and Abstractions : A Brief Introduction to Turbo Pascal (5.x, 6.x, 7.0)
เลขเรียก005.262
ผู้แต่งSalmon, William I.
หัวเรื่อง1. Pasca2. PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE,3. TURBO PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE,4. TURBO PASCA,5. การจัดการธุรกิ,6. ความสำเร็จทางธุรกิ,7. ธุรกิจกับการเมือง - - ไท,8. นักธุรกิ
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๑ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายอิสลา2. ศาสนากับกฎหมา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๒ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายอิสลา2. ศาสนากับกฎหมา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีกองทัพบก ที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโชคดีมีมงคล
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งสายฝน ศิลปพรหม
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิ2. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวั,3. มงคล - - โชคดีมีมงค
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีปกครอง...รู้ไว้บอกต่อ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
สำนักพิมพ์มหาศาล มีเดีย เพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร เล่ม 1
เลขเรียกอ 294.3184
ผู้แต่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ, แปล
หัวเรื่อง1. ชาด2. นิทานคติธรร
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบา2. ข้าราชการ - - การฝึกอบรม - - ไท,3. Government scholarshi,4. Public officers - - Trainin,5. การศึกษาในต่างประเท,6. ข้าราชการ - - การฝึกอบร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอัมพร ธำรงลักษณ์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์กา2. องค์กา,3. การจัดกา,4. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎ,5. การจัดการองค์การ - - องค์การ - - การบริหา
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
เลขเรียก351
ผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวเรื่อง1. พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
หัวเรื่อง1. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - 2450-2542. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดเหรียญกษาปณ์ ร.9
เลขเรียกอ 737.49593
ผู้แต่งวิสันต์ ท้าวสูงเนิน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ2. เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึ,3. เหรียญกษาปณ์ - - ไท,4. เหรียญที่ระลึ,5. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไท,6. เหรียญที่สะสมและเหรียญรางวัล - - ไท
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชสรีรานุสรณีย์
เลขเรียกอส 923.1593
ผู้แต่งพระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. อนุสาวรีย2. อนุสาวรีย์ - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษ,3. เถ้ากระดู,4. สุสานและฌาปนสถา,5. หนังสือที่ระลึ,6. หนังสืออนุสรณ์งานศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมกลาโหม
เลขเรียก725.18
ผู้แต่งอัจฉราวดี สุดประเสริฐ
หัวเรื่อง1. อนุสาวรีย์ - - ไท2. สถาปัตยกรรรมไท,3. ปืนใหญ่ - - บัญชีรายชื่,4. ป้อม - - ไท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการอบรมและศึกษาดูงานศิลปกรรมโบราณและแหล่งผลิตงานช่างศิลปกรรมไทย ณ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 3 - 17 มิถุนายน 2556
เลขเรียกอป 745.5
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ช่างฝีมือ - - ไท2. ช่างศิลปะ - - ไท,3. ศิลปกรรมไทย - - ประวัต,4. ศิลปกรรม - - ไทย - ประวัต,5. ศิลปกรรมไท,6. ศิลปหัตถกรรมไท
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลขเรียก363
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบื
สำนักพิมพ์ที.เค.เอศ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโปรแกรมสนับสนุนการคำนวณค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงสำหรับใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งทัศนีย์ เกิดพืชน์
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corate Online)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ. 2493 - 2525
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 247
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560
เลขเรียกสร 348.044
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่อง1. สำนักงานศาลปกครอง - - คดีควา2. กฎหมาย - - ไท,3. กฎหมาย - - การตีควา,4. สำนักงานศาลปกครอ,5. การปฏิบัติราชกา,6. คำวินิจฉัยศา,7. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไท,8. ระเบียบปฏิบัติราชการ - - ไท
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntermediate Accounting
เลขเรียก657.044
ผู้แต่งDyckman, Thomas R.
Dukes, Roland E.Davis, Charles J.
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์IRWIN
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFinancial Accounting: Tools for Business Decision Making
เลขเรียก657.48
ผู้แต่งKimmel... (et al.)
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์WILEY
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAccounting: The Basis for Business Decisions
เลขเรียก657
ผู้แต่งMeigs, Robert F.
Meigs, Walter B.
หัวเรื่อง1. Accountin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1962
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบ TQM และ Hospital Accerditation : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาตรี บานชื่น
หัวเรื่อง1. Accrediation2. Hospital administration,3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,4. ชาตรี บานชื่น - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องALBERTA : Robin Langley Sommer
เลขเรียก914.7123
ผู้แต่ง Sommer, Robin Langley
หัวเรื่อง1. ALBERTA2. ALBERTA - - Description and travel,3. Canada -- Description and travel
สำนักพิมพ์Whitecap Books
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องKING BHUMIBOL and the Thai Royal Family in Lausanne : Recollectiond of HM King Rama IX Tutor
เลขเรียกRef 923.1593
ผู้แต่งSeraidaris, Lysandre C.
หัวเรื่อง1. Ananda Mahidol, - - King of Thailand, - - 1925-1946 - - Famil2. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- - - Famil,3. Biographie,4. Heads of state,5. histor
สำนักพิมพ์Sirivatana Interprint
ปีที่พิมพ์2013
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง2016 Annual Report
เลขเรียกReport
ผู้แต่งAnti-Money Laundering Ofiice
หัวเรื่อง1. Anti-Money Laundering Ofiic2. Anti-Money Laundering Ofiice - - Annual Report 201,3. Money Launderin
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์AN629A
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide to Database Design and Implementation
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. Application software - - Developmen2. Informix (Computer program,3. Relational database
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGETTING TO KNOW ArcGIS desktop
เลขเรียก910 910.285
ผู้แต่งTim Ormsby...(et al.)
หัวเรื่อง1. ArcGI2. Geographic information system,3. Graphical user interfaces (computer system
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISIT THE LOUVRE: MASTERPIECES OF THE MUSEUM
เลขเรียกR 708
ผู้แต่งMETTAIS, VALERIE
หัวเรื่อง1. Art museums - - France - - Pari2. Art museum,3. Art museums visitor
สำนักพิมพ์ARTLYS
ปีที่พิมพ์2010
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSchaum is Outline of Programming with Structured BASIC
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งGottfried, Byron S.
หัวเรื่อง1. Basic (Computer program language
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องApplication in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press
เลขเรียก658.8005
ผู้แต่งMcCarthy, E. Jerome
Perreault, William D.
หัวเรื่อง1. Basic Marketin2. Marketing - - Management,3. Marketing - - Social,4. Marketing management - - Periodcals,5. Clipping (Books, newspapers, etc.,6. Marketin
สำนักพิมพ์Irwin
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องKING BHUMIBOL ADULYADEJ A Life's Work
เลขเรียกR 923.1593
ผู้แต่งGrossman, Nicholas
หัวเรื่อง1. BHUMIBOL ADULYADEJ, - - KING OF THAILAND, - - 19272. Bhumibol Adulyadej, - - His Majesty King, - - 1927,3. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927-201,4. Kings and rulers - - Thailan,5. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห
สำนักพิมพ์sirivatana interprint
ปีที่พิมพ์2012
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- 2012. His Majesty King Bhumibol Adulyade,3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2470-255,4. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - - 2470-255,5. การจัดการตนเอง (จิตวิทยา
สำนักพิมพ์บานาน่า ปริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE PEACH AND THE POPPY: THE STORY OF THAILAND'S ROYAL PROJECT
เลขเรียก633.75
ผู้แต่งROYAL PROJECT FOUNDATION
The Highland Research and Development Institute
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, -- King of Thailand, -- 1927-20162. Agricultural development project,3. Agricultural development projects -- Thailand, Norther,4. Agriculture and state -- Thailand, Norther,5. Agriculture and state -- Thailand, Norther
สำนักพิมพ์The Highland Research and Development Institute
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCelebrating the Diamond Jubilees of a great Monarch in 2010
เลขเรียกRef 923.1
ผู้แต่งPhachern Khamphoe
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand - - 1927-201
สำนักพิมพ์Prescale
ปีที่พิมพ์2009
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHANDBOOK FOR MANKIND
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งBuddhadasa Bhikkhu
หัวเรื่อง1. Buddhism - - Doctrines2. Meditation - - Buddhism
สำนักพิมพ์Office of National buddhism Press
ปีที่พิมพ์1956
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ BUSINESS ETHICS
เลขเรียก174.4
ผู้แต่งจินตนา บุญบงการ
หัวเรื่อง1. busines2. ethic,3. จรรยาบรรณทางธุรกิ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องUsing Quattro Pro 2.0 / 3.0
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งRosner, Lisa
Shuman, James
หัวเรื่อง1. BUSINESS - - COMPUTER PROGRAM2. ELECTRONIC SPREADSHEET,3. QUATTRO PRO (COMPUTER PROGRAMS,4. Quattro professional (computer program,5. Business - - Data processin
สำนักพิมพ์McGraw-Hill Companies
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEssentials of Personal Computing
เลขเรียก004
ผู้แต่งTrainor, Timothy N.
Krasnewich, Diane
หัวเรื่อง1. BUSINESS - - DATA PROCESSIN2. Computers - - Study and teachin,3. Computer,4. Electronic and processin,5. Electronic data processin,6. Microcomputers - - Study and teachin,7. MICROCOMPUTER,8. Computer system
สำนักพิมพ์McGraw-Hill College
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Cobol : Fundamentals of Cobol Programming (Chapters 1-13) Vol I
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งPhilippakis, Andrew S.
Kazmier, Leonard J.
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องComprehensive Cobol
เลขเรียก650.0285
ผู้แต่งPhilippakis, Andrew S.
Kazmier, Leonard J.
หัวเรื่อง1. COBOL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE2. STRUCTURED PROGRAMMIN
สำนักพิมพ์Mitchell Publishing
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong cion Auction Catalogue 33
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin Auction Catalogue 35
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunication Yearbook No.18
เลขเรียกYearbook 302.2033
ผู้แต่งBurleson, Brant R.
หัวเรื่อง1. Communication - - Yearbook
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntegrated Marketing Communications in Advertising and Promotion
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งShimp, Terence A.
หัวเรื่อง1. Communication in marketin2. Advertisin,3. Communicatio,4. Direct marketin,5. Market survey,6. Sales promotio,7. Marketin,8. Promotion,9. Communication in managemen
สำนักพิมพ์Mason, Ohio
ปีที่พิมพ์1980
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMPENSATION
เลขเรียก658.32
ผู้แต่งMilkovich, George T.
Newman, Jerry M.
หัวเรื่อง1. compensation managemen
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComputers and Applications Software
เลขเรียก004
ผู้แต่งSzymanski, Robert A.
Szymanski, Donald P.Morris, Norma A.Pulschen, Donna M.
หัวเรื่อง1. Computer softwar2. Computer,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์,4. ซอฟต์แวร,5. คอมพิวเตอร,6. โปรแกรมคอมพิวเตอร,7. วิทยาการคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์Macmillan
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
หัวเรื่อง1. Conduct of lif2. Decision makin,3. Corporate cultur,4. Investment advisor,5. Success in busines,6. Succes,7. การทำงา,8. คุณภาพชีวิตการทำงา,9. การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์แอคทีฟพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ----
หัวเรื่อง1. Constitutional court2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์แอคทีฟพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องRelational Database! Using Dbase III Plus
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งPrice, Wilson
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. DBASE III PLUS (COMPUTER FILE,3. dBASE III plus (Computer program
สำนักพิมพ์Mitchell Pub.
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDatabase Management Using dBASE IV and SQL
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งGrauer, Robert
Barber, Maryann
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. Database management - - Computer program,3. dBASE IV (COMPUTER PROGRAM,4. dBASE IV plus(computer programs,5. Program compute,6. SQL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE TWELFTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2017 - 2021)
เลขเรียก338.593
ผู้แต่งOffice of the National Economic and Social Devolopment Board
หัวเรื่อง1. Economic development - - Thailan2. Economic polic,3. Economic,4. Thailand - - Economic developmen
สำนักพิมพ์Office of the National Economic and Social Devolopment Board (NESDB)
ปีที่พิมพ์2017
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStreet Value Model : A Case Study in Meuang District, Nonthaburi Province, Thailand
เลขเรียกT.
ผู้แต่งLikitvirrayaniphon, Ekarat
หัวเรื่อง1. Ekarat Likitvittaraniphon2. Street Value Model
สำนักพิมพ์Fiscal Pollcy Research Institute Foundation
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Novell Certification Handbook
เลขเรียก004.68
ผู้แต่งMueller, John
Williams, Robert A.
หัวเรื่อง1. Electronic data processing personnel - - Certificatio2. Novell software - - Study and teachin
สำนักพิมพ์ McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSTAFFING ORGANIZATIONS
เลขเรียก658.311
ผู้แต่งJudge, Heneman
หัวเรื่อง1. Employees - - Recruitin2. Employee selectio
สำนักพิมพ์McGraw Hill
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องENCYCLOPEDIA BRITANNICA BOOK OF THE YEAR 2009
เลขเรียกR 032
ผู้แต่งSparks, Karen Jacobs
หัวเรื่อง1. ENCYCLOPEDI2. Encyclopedia Britannic,3. Events of 200
สำนักพิมพ์Encyclopedia Britannica
ปีที่พิมพ์2009
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFINANCIAL MANAGEMENT : THEORY NAD PRACTICE
เลขเรียก658.101
ผู้แต่งBrigham, Eugene F.
Ehrhardt, Michael C.
หัวเรื่อง1. Financ
สำนักพิมพ์Thomson South - Western
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รวมบทความตกผลึกด้วยมุมวิเคราะห์เจาะทะลุของอดีตเอกอัครราชทูต
เลขเรียก327.17
ผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. Foreign relation2. การเมืองและการปกครอ,3. การทู,4. นักการทู,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. การเมือ,7. ความสัมพันธ์กับต่างประเท,8. ทหาร - - กิจกรรมทางการเมือ
สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDesigning Geodatabases
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งArctur, David
Zeiler, Michael
หัวเรื่อง1. Geographic information system2. Information storage and retrieval systems - - Geograph,3. Database desig,4. Database managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThinking About GIS Third Edition
เลขเรียก658.05
ผู้แต่งRoger Tomlinson
หัวเรื่อง1. Geographic information systems - - managemen2. Information technology - - Managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 GISTDA
เลขเรียกรายงานประจำปี 621.3678
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. GISTDA - - รายงานประจำป2. สารสนเทศศาสตร,3. เทคโนโลยีอวกา,4. Geographic information system,5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Google Earth ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งชัยศิลป์ พนาวิวรรธน์
หัวเรื่อง1. Google Eart
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA who's who diutionary : Thailand executive 1991/92
เลขเรียก926.5
ผู้แต่งAdul Adulyapichct,ed.
หัวเรื่อง1. Goverment executives - - Thailand - - Directorios2. Executives - - Thailand - - Directories,3. Leqislators - - Thailand,4. Thailand - - officials and employees - - Directories
สำนักพิมพ์Published Tawanna
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม: ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี
หัวเรื่อง1. heads of stat2. royal famil,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท,4. นามสกุ,5. ราชวงศ์จักร
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAYUTTHAYA HISTORIC CITY
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งBorvornvate Rungrujee and Prateep Phengtako, Editor
หัวเรื่อง1. HISTORIC - - AYUTTHAY
สำนักพิมพ์Samaphan
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCreate Your Own Virtual Reality System
เลขเรียก006.8
ผู้แต่งLevy, Joseph R.
Bjellnad, Harley
หัวเรื่อง1. HUMAN - - COMPUTER INTERACTIO2. VIRUAL REALIT
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide to GLS Functionality
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. Informix (Computer program
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHerb Schidt's Java Programming Cookbook
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งSchildt Herbert
หัวเรื่อง1. Java (Computer Program language)2. Computer - - Programming language - - Java
สำนักพิมพ์McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore Coins & Banknotes Auction
เลขเรียก737
ผู้แต่งMa Tak Wo & Monetarium
หัวเรื่อง1. Joinly conducted by Ma Tak Wo & Monetariu
สำนักพิมพ์MONETARIUM SINGAPORE & MA TAK WO NUMISMATIC
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLand Use Planning : The Ballot Box Revolution
เลขเรียก333
ผู้แต่งCaves, Roger W.
หัวเรื่อง1. LAND USE - - GOVERNMENT POLICY - - UNITED STATES - - CITIZEN PARTICIPATIO
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPerformance Guide for lnformix Dynamic Server
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. lnformix Dynamic Serve
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManagement The New Competitive Landscape
เลขเรียก658
ผู้แต่งBateman, Thomas S.
Snell, Scott A.
หัวเรื่อง1. Managemen
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1958
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrategic Human Resource Development
เลขเรียก658.301
ผู้แต่งYorks, Lyle
หัวเรื่อง1. Manpower plannin2. Personnel managemen,3. Strategic plannin
สำนักพิมพ์Thomson South - Western
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrocomputer Applications
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งGrauer, Robert T.
Sugrue, Paul K.
หัวเรื่อง1. Microcompute
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrotek ScanWizard Pro User is Guide (Windows version and Macintosh version)
เลขเรียก004.76
ผู้แต่งMicrotek
หัวเรื่อง1. Microtek ScanWizard Pr2. scanne,3. สแกนเนอร
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องXVIII Mdc Helsinki
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งMint Direciors Conference
หัวเรื่อง1. Mint2. Mint - - Italian
สำนักพิมพ์Mint Direciors Conference
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe April 2015 Hong Kong Auction World Coins
เลขเรียก332.49
ผู้แต่งBowers, Stacks
หัวเรื่อง1. Numismatics, Auction catalog2. world coin
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องData abstraction : the object-oriented approach using C++
เลขเรียก005.73
ผู้แต่งBergin, Joseph
หัวเรื่อง1. Object-oriented programming (Computer science2. C (Computer program language
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องData Mapping on Ageing in Asia and the Pacific Analytical Report
เลขเรียกreport 613.0438
ผู้แต่งTeerawichitchainan, Bussarawan
Knodel, John
หัวเรื่อง1. Older person
สำนักพิมพ์HelpAge International
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE COMPARISON THE QUALITY OF SERVICE BETWEEN TOT AND TRUE
เลขเรียกT.
ผู้แต่งORAWAN TECHAPANYO
หัวเรื่อง1. Orawan Techapranyo - - วิทยานิพนธ์2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์LEGTURER
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLeading change
เลขเรียก658.406
ผู้แต่งKotter, John P.
หัวเรื่อง1. Organizational chang2. Leadershi,3. Industrial organizatio,4. Strategic plannin
สำนักพิมพ์Harvard Business School
ปีที่พิมพ์1947
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe April 2015 Hong Kong Auction Paper Money
เลขเรียก332.49
ผู้แต่งBowers, Stacks
หัวเรื่อง1. Paper mone2. ธนบัต,3. ธนบัตร - - ฮ่องก,4. ธนบัตร - - ฮ่องกง - - นักสะสมและการสะส,5. Numismatics, Auction catalog
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPASCAL: Programming and Problem Solving
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งLeestma, Sanford
Nyhoff, Larry R.
หัวเรื่อง1. Pascal (Computer program language2. PASCAL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์Prentice Hall International
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHuman Resource Management: gaining a competitive advantage
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งNoe, Raymond A.
Hollenbeck, John R.Gerhart, BarryWright, Patrick M.
หัวเรื่อง1. Personnel management - - United State
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManaging The United Kingdom : An Introduction to its Political Economy and Public Policy (Published in association with The Open University)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งMaidment, Richard
Thompson, Grahame
หัวเรื่อง1. Political Econom2. Public Polic,3. Political Economy and Public Polic
สำนักพิมพ์SAGE
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe situation of Thailand is older population = An update based on the 2014 Survey of Older Persons in Thailand
เลขเรียกreport 613.0438
ผู้แต่งKnodel, John
Teerawichitchainan, BussarawanPrachuabmoh, VipanPothisiri, Wiraporn
หัวเรื่อง1. Population aging, Thailand, older person2. ผุ้สูงอายุ - - ไทย - - รายงา,3. ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิ,4. ผู้สูงอายุ - - การดูแ,5. ผู้สูงอายุ - - การจ้างงา,6. ผู้สูงอายุ - - สุขภาพอนามั,7. ผู้สูงอายุ - - สถิต,8. ผู้สูงอายุ - - ภา
สำนักพิมพ์HelpAge International
ปีที่พิมพ์2015
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReligions in the Kingdom of Thailand
เลขเรียก200.11
ผู้แต่งDepartment of the Religions Affairs
หัวเรื่อง1. Religio2. Religions - - Thailan,3. Buddhism - - Thailan,4. Buddhis
สำนักพิมพ์Rung Slip
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSaint Petersburg
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งDobroserdov, Lgor
หัวเรื่อง1. Saint Petersburg2. Saint
สำนักพิมพ์St Petersburg Company
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntroduction to Digital Signal Processing
เลขเรียก621.3822
ผู้แต่งKuc, Roman
หัวเรื่อง1. Signal processing - - Digital technigue
สำนักพิมพ์Mc Graw Hill
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCRAFTING & EXECUTING STRATEGY : The Quest for Competitive Advantage Concepts & Cases
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งThompson, Arthur A.
Strickland lll, A. J. Gamble, John E.
หัวเรื่อง1. Strategic plannin2. Strategic planning - - Case studie
สำนักพิมพ์Mc Graw - Hill
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE SUPERVISORY GRID
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งBlake, Robert R.
Mouton, Jane S.
หัวเรื่อง1. superviso2. leadershi
สำนักพิมพ์Scientific Methods
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
หัวเรื่อง1. Thai histor2. วัฒนธรรมไท,3. Cultur,4. Social aspect,5. ไทย - - แผนที,6. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - แผนที,7. ไทย - - แผนที่ - - ประวัต
สำนักพิมพ์มติชน ปากเกร็ด
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAnnual Report 2008 Thailand Post
เลขเรียกAR 383
ผู้แต่งThailand Post
หัวเรื่อง1. Thailand Pos2. Communicatio,3. Business enterprises - - Thailan,4. Thailand Post - - Annual repor
สำนักพิมพ์Thailand Post
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTurbo C++ for Windows Inside and Out
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งSchildt, Herbert
หัวเรื่อง1. Turbo C++ (Computer programs2. C++ (Computer program language
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องU Thong City of Gold: The Ancient History
เลขเรียก930.10283
ผู้แต่งBennett, Anna
หัวเรื่อง1. U Thon2. History of U Thon,3. City of Gol,4. Gold jewelry - - Thailan,5. Gold - - Thailan,6. Historic sites - - Thailand, Centra,7. Suphan Buri (Thailand) - - Antiquitie,8. Thailand - - Antiquitie,9. Thailand, Central - -
สำนักพิมพ์River Books
ปีที่พิมพ์2017
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องVISIT VERSAILLES: MASTERPIECES OF THE CHATEAU AND OF THE MUSEUM
เลขเรียกR 728.8
ผู้แต่งSaule, Beatrix
หัวเรื่อง1. VERSAILLE2. France - - Versaille,3. Palaces - - France - - Versailles - - Pictorial work,4. Versailles (France) - - Buildings - - Pictorial work
สำนักพิมพ์R 728.8 Artlys
ปีที่พิมพ์2011
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Windows Server 2003 ภาคปฏิบัติ เล่ม 1
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ
หัวเรื่อง1. Windows Server (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2. คู่มือ Windows Server 2003 เล่ม
สำนักพิมพ์Bandhit (บัณฑิต จามรภูติ)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2551
เลขเรียก351.26
ผู้แต่งสำนัก ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎ -- ระเบียบ --ข้อบังคั
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก351.26
ผู้แต่งสำนักงานเลขาการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎระเบียบ -- รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก341.37
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
หัวเรื่อง1. กฎหมา2. กฎหมาย - - การปฏิรู,3. สนธิสัญญ,4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,5. การปฏิรูปกฎหมาย - - ไท,6. สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
เลขเรียกรายงานประจำปี 347
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฤษฎีก,3. นิติศาสตร,4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 45 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. โทรคมนาคม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 44 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. โทรคมนาคม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่มที่ 4
เลขเรียก345.925
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 50 ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม49 ครอบครัวและมรดก สมาคมและมูลนิธิ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก345.871
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสิริรัตน์ เพียรแก้ว
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฎหมายกับสังค
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
เลขเรียก349.5
ผู้แต่งวินัย พิทักษ์สิทธิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์บางกอกบล๊อก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง
เลขเรียก348.04
ผู้แต่งเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฏหมายย้อนหลัง
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 10
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 14
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 17
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 11
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 15
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 9
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 13
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 16
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฏหมายว่าด้วยองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก340
ผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่มที่ 40 อุดมศึกษา อาชีวศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 46 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. โทรคมนาคม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร
เลขเรียก351.953
ผู้แต่งกรมศุลกากร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง
เลขเรียก365.43
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - การตีควา2. กระบวนการทางศาล - - ไท,3. กระบวนการยุติธรรม - - ไท,4. นักโทษ - - รวมเรื่อ,5. นักโทษหญิง - - ภาวะสังค,6. นักโทษหญิง - - ไทย - - รวมเรื่อ,7. ผู้ต้องขั
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 38 การศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้ เล่ม 2
เลขเรียก340
ผู้แต่งสิริจิตต์ ชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์Dream & Passion
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘
เลขเรียก352.165
ผู้แต่งสภานิติบัญญัติ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สภานิติบัญญัติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559)
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ทีดิ2. กฎหมาย - - ทีราชพัสด
สำนักพิมพ์พิมพ์อักกษร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรม วิชาว่าความ
เลขเรียก340.092
ผู้แต่งสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไท2. การว่าควา,3. ทนายความ - - การฝึกอบร
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ราชการ2. ณัฏฐวิวรรธน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจาก บทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่ม 7
เลขเรียก345.26
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- คดีปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้ ไม่ได้
เลขเรียก340
ผู้แต่งสิริจิตต์ ชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ความรู
สำนักพิมพ์อินส์พลัส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษากฎหมายไทย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ไทย -- ศัพท์บัญญัต2. ภาษากฎหมา
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุ
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ระเบีย2. จดหมาายเหต
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก345.56
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิหาหกิจ กระทรงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- รัฐวิสาหกิ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนดยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
เลขเรียก351.649
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เล่มที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๗)
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกคอรง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า คดีปกครอง
เลขเรียก345.264
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ศาลปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 50 อาวุธ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 59 การขนส่งทางน้ำ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. การขนส่ง - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 26 ที่อยู่อาศัย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาคารแยกตามประเภทอาคารสำหรับ กทม.
เลขเรียก345.854
ผู้แต่งทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์ธนบรรณปิ่นเกล้า
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เลขเรียก351.026
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายหลายรส
เลขเรียก340.123
ผู้แต่งวิรัช หวังปิติพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นประกอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคุณากร วะระทรัพย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. คุณากร วะระทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฎิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชาญ ชอบสุจริต
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. วิชาญ ชอบสุจริต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษากฎหมายที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นกลุ่มคนชายขอบ : ศึกษากรณีชุมชนคนจนในเมือง(ชุมชนแออัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ช่วยเกลี้ยง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. สมชาย ช่วยเกลี้ยง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระเบียบและประกาศของคณะกกรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559 (ใหม่ล่าสุด)
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์, พัลลภ กฤตยานวัช
หัวเรื่อง1. กฎหมายการจัดสรรที่ดิ2. การจัดสรรที่ดิ,3. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายระเบียบข้อบังคั,4. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสร,5. การบริหารหมู่บ้านจัดสร,6. ธุรกิจการจัดสรรที่ดิ
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ที่ดิ,3. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,4. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. กฎหมายที่ดิน - - ไท,7. กรรมสิทธิ์ที่ด
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายการคลังและวิธีงบประมาณ
เลขเรียก343.59
ผู้แต่งรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์ )
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายที่ดิน - - ไท,3. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,4. ที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. สิทธิและนิติกรรมที่ดิ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรร,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ,5. นิติกรรม - - รวมเรื่อ,6. นิติกรร,7. อสังหาริมทรัพย์ - - การจดทะเบียนและการโอ,8. อสังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก343.025
ผู้แต่งวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
ขวัญชัย โรจนกนันท์
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,3. อสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2560
เลขเรียกสร 342.06
ผู้แต่งกองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอ2. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - ไท2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253,3. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาของรัฐ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกันชีวิต ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2558 พร้อมฎีกา
เลขเรียก346.086
ผู้แต่งสูตรไพศาล
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันชีวิ,3. ประกันชีวิ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนำ จำนอง สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งพจน์ ปุษปาคม
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุริมสิทธิ,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนำ
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะทรัพย์
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิ2. กฎหมายลักษณะทรัพย,3. ทรัพย์ - - กฎหมายแพ่งและพาณิชย,4. ทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. ทรัพย์สิน - - กฎหมา,6. อสังหาริมทรัพย,7. สังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล
เลขเรียก346.012
ผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - บุคค2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติบุคค,3. บุคคล (กฎหมาย
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
เลขเรียก346
ผู้แต่งนัตนา เกิดวินัย
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์นิตินัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
เลขเรียก341
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเท
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ
เลขเรียก341
ผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเท2. กฎหมายมนุษยธรร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
เลขเรียกสร 323.6
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเท2. การแบ่งแยกเชื้อชาต,3. สนธิสัญญ,4. สิทธิพลเมือ,5. การแบ่งแยกผิ,6. สิทธิมนุษยช
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
เลขเรียกสร 342.087
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเท2. การลงโท,3. สิทธิทางการเมือ,4. สิทธิพลเมือ,5. สิทธิมนุษยช
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 54 นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรมสัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนู2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท,3. คำพิพากษาศา,4. รัฐธรรมนูญ - - ไท,5. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉั,6. ศาลรัฐธรรมนู,7. กฎหมายศาลรัฐธรรมนู,8. Constitutional court
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท2. รัฐธรรมนูญ - - ไท,3. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนู,4. ศาลรัฐธรรมนู,5. การพิจารณาทบทวนโดยศา,6. คำพิพากษาศา,7. คณะตุลาการรัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท2. กฎหมายมหาช,3. รัฐธรรมนูญ -- ไท
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ : รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไท2. รัฐธรรมนูญ - - ไท,3. ศาลรัฐธรรมนู,4. สิทธิทางการเมือ,5. สิทธิมนุษยช
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักการคลังและงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม 3) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม1) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม2) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก352.049
ผู้แต่งปวริศร เลิศธรรมเทวี
หัวเรื่อง1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
เลขเรียก346.6
ผู้แต่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ2. ทัณฑศาสตร,3. การประหารชีวิ,4. หลักสิทธิมนุษยชนสาก
สำนักพิมพ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.อาญาพิสดาร (เล่ม 2) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไทย2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.อาญาพิสดาร (เล่ม 1) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไทย2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก345
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไท2. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 41 ศาสนา วัฒนธรรม โบราณสถาน ธง กีฬา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 39 อุดมศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย2. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 37 การศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสุษม ศุภนิตย์
หัวเรื่อง1. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ละเมิด
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง55 ธรรมคติ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9)
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน กรมศุลกากร ประจำปี 2561
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งกรมศุลกากร
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ประเทศ
เลขเรียกสร 294.43
ผู้แต่งมาลา ชูกิตติกุล
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกสร 294.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฐินและผ้าป่2. ธรรมเทศน,3. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่อง1. กนกพร นุ่มดี - - ผลงา2. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี อาจารย์กรกิจ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรกิจ วุฒิสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. กรกิจ วุฒิสมบูรณ์2. อนุสรณ์
สำนักพิมพ์กรกิจ วุฒิสมบูรณ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ 2559 กรมการค้าภายใน
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกรมการค้าภายใน
หัวเรื่อง1. กรมการค้าภายใน - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมการค้าภายใน
ปีที่พิมพ์ก151ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ
เลขเรียกรายงานประจำปี 363.73
ผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. กรมควบคุมมลพิษ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี 353.39
ผู้แต่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมคุมประพฤติ - - รายงานประจำป2. การคุมประพฤต
สำนักพิมพ์กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง114 ปี กรมชลประทาน สายธารแห่งพระบารมี
เลขเรียกสร 631.709593
ผู้แต่งกรมชลประทาน
หัวเรื่อง1. กรมชลประทา2. การเก็บกักน้
สำนักพิมพ์กรมชลประทาน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมชลประทาน
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.367
ผู้แต่งกรมชลประทาน
หัวเรื่อง1. กรมชลประทาน - - รายงานประจำป2. ชลประทาน - - ไท,3. คลอ,4. การพัฒนาแหล่งน้
สำนักพิมพ์กรมชลประทาน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกรป 354.36
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง1. กรมทรัพยากรน้ำ - - การจัดส่วนราชกา2. กรมทรัพยากรน้ำ - - การบริหา,3. กรมทรัพยากรน้ำ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องANNUAL REPORT DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 2017
เลขเรียกAR 354.36
ผู้แต่งDEPARTMENT OF WATER
หัวเรื่อง1. กรมทรัพยากรน้ำ - - รายงานประจำป2. WATER RESOURCE
สำนักพิมพ์DEPARTMENT OF WATER
ปีที่พิมพ์1017
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 กรมทางหลวงชนบท
เลขเรียกรายงานประจำปี 625.7
ผู้แต่งกรมทางหลวงชนบท
หัวเรื่อง1. กรมทางหลวงชนบท - - รายงานประจำป2. กรมทางหลวงชนบ,3. การก่อสร้าง - - การควบคุ,4. ทางหลวงชนบท - - ไท,5. ถนน - - ไท
สำนักพิมพ์กรมทางหลวงชนบท
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กรมท่าอากาศยาน ปี 2560 - 2561
เลขเรียกรป 354.79
ผู้แต่งกรมท่าอากาศยาน
หัวเรื่อง1. กรมท่าอากาศยาน - - รายงานประจำป2. กรมท่าอากาศยา
สำนักพิมพ์กรมท่าอากาศยาน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.34
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. กรมที่ดิน - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ กรมที่ดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี 333.1
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. กรมที่ดิน - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ กรมที่ดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั,3. ที่ราชพัสด,4. เงินตราไท,5. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2536 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. ที่ราชพัสด,3. เงินตราไท,4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี2. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมธนารักษ์
เลขเรียก332.405
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี2. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรป 332.406
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั2. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธำรงไว้ในแผ่นดิน : กรมธนารักษ์กับการดูแลทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกอ 332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียกรป 353.43
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำป2. กรมบังคับคดี - - การบริหา,3. กรมบังคับคดี - - ไท,4. กรมบังคับคด,5. คด
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมบังคับคดี
เลขเรียกรายงานประจำปี 353.43
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี - - รายงานประจำป2. คดีและการสู้คด
สำนักพิมพ์กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียกรป
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์ - - การบริหา2. กรมประชาสัมพันธ์ - - ประวัต,3. กรมประชาสัมพันธ์ - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ก151ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี 796.07
ผู้แต่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. กรมพลศึกษา - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กรมพลศึกษา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขเรียกรป 610.6
ผู้แต่งวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรม
หัวเรื่อง1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - การบริหา2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - รายงานประจำป,3. สาธารณสุข - - ไท
สำนักพิมพ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ก151ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมศุลกากร 130 ปี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมศุลกากร - - ประวัติ2. กรมศุลากากร - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมสรรพากร
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.44
ผู้แต่งกรมสรรพากร
หัวเรื่อง1. กรมสรรพากร - - รายงานประจำป2. ภาษี - - ไท,3. อากร - - ไท
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมสรรพากร2. กรมสรรพากร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขเรียกรายงานประจำปี 622.2
ผู้แต่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวเรื่อง1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - - รายงานประจำป2. อุตสาหกรรมเหมืองแร,3. เหมืองแร
สำนักพิมพ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมอุทยานแห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. กรมอุทยานแห่งชาติ2. อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 7 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งกรรณิการ์ แผ่สุวรรณ
หัวเรื่อง1. กรรณิการ์ แผ่สุวรรณ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2547
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกรรณิการ์ แผ่สุวรรณ
หัวเรื่อง1. กรรณิการ์ แผ่สุวรรณ - - ผลงาน2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้กรรม ทำบุญอย่างไร แก้ปัญหาชีวิต
เลขเรียก294.3188
ผู้แต่งอ.ชฎานาถ
หัวเรื่อง1. กรร
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
เลขเรียก294.318
ผู้แต่งท. เลียงพิบูลย์
หัวเรื่อง1. กรร
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องอโหสิกรรมทำแล้วรวย
เลขเรียก294.312
ผู้แต่งนโม โหรดีเอ็นเอ
หัวเรื่อง1. กรรม
สำนักพิมพ์ปราชญ์ สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์แจสมิน มีเดีย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (Compilation of Laws and regulations on Ratchaphatsadu Land)
เลขเรียก346.343
ผู้แต่งกลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง. กรมธนารักษ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์กลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี 353.78
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำป2. การกีฬ,3. การท่องเที่ยว - - นโยบายของรั,4. การท่องเที่ยว - - ไท
สำนักพิมพ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.75
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา,3. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย THAI CRIMINAL JUSTICE SYSYTEM
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรร2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - - ไท,3. กฎหมายอาญ,4. ความยุติธรร,5. วิธีพิจารณาทางอาญ
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 53 การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์
หัวเรื่อง1. กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้2. ขวัญศิริ พุ่มพฤกษ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราสถลมารค พุทธศักราช 2506
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. กระบวนพยุหยาตรา - - ประวัติและพระราชพิธ2. พระราชพิธ,3. เรือพระที่นั่,4. ขบวนแห,5. ขบวนแห่ - - ไท,6. ขบวนแห่ทางบ,7. พยุหยาตราทางสถลมาร,8. ราชประเพณีไท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็น ทำเป็น : HOW TO จากชีวิตจริง ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน
เลขเรียก926.1
ผู้แต่งวรวิทย์ จันทร์ศิริ
หัวเรื่อง1. กระแส ชนะวงศ์, 242.
สำนักพิมพ์ขวัญช้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพ - - ภาพถ่าย2. กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์,3. กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. กรุงเทพมหานคร - - ภา,5. กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก352.167
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. กรุงเทพฯ - - การบริหารและการแบ่งเขตปกครอ2. กรุงเทพมหานคร -- การบริหา
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมืองบางกอก เล่ม 1
เลขเรียก624.25
ผู้แต่งสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพฯ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียกอ 959.38
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงรัตนโกสินทร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ชายพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) จำนวน 10 ชุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. กล้องสำรวจแบบประมวลผล2. อรุณทิพย์ ช่อกระถิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซีย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
เลขเรียก959
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน - - ไท2. นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต,3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย,4. สมาคมอาเซียน - - ไท,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. สมาคมอาเซีย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทกวี ฝากหัวใจในแผ่นดิน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งนภาลัย สุวรรณธาดา
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ2. กลอ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงาะป่า
เลขเรียก895.9112
ผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไท
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์
เลขเรียกอ 923.1
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
หัวเรื่อง1. กษัตริย์ - - ไท2. กษัตริย์ผู้ครองนคร - - ไท,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัต,4. ราชวงศ์จักร,5. ราชสกุล - - ไท
สำนักพิมพ์สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียกอ 293.1593
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่๑-รัชกาลที่๙)
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชวงศ์จักรี : คุณูปการต่องานยุติธรรม Chakri Dynasty The Royal Contributions to the Justice
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไท2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัต,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470,4. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498,5. อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า, 2494
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธีทรงผนวช {34}วชิราลงฺกรโณภิกขุ{34}
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเทพ จิตต์ธรรมวาณิช
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ทิพย์อักษร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการคลัง พ.ศ. 2520
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งเวียงชัย จันทร์เจริญ
หัวเรื่อง1. กองคลังสาธารณะ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องกองทัพไทย
เลขเรียก355.009
ผู้แต่งกองทัพไทย
หัวเรื่อง1. กองทัพ - -ไทย2. ทหาร - -ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองทัพบกเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 2554-2557
เลขเรียกส.ร.355.3
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. กองทัพบก - - ไท2. กองทัพบก - - ประวัต,3. กองทัพบก - - ผลงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจำปี 2555
เลขเรียก331.252
ผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกา2. บำเหน็จบำนาญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2559 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี 353.54
ผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - - รายงานประจำป2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - - รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว
เลขเรียกรายงานประจำปี 331.2
ผู้แต่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว - - รายงานประจำป
สำนักพิมพ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของนางสาวศิรินันท์ เจียมใจไพบูลย์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียกเอกสาร
ผู้แต่งศิรินันท์ เจียมใจไพบูลย์
หัวเรื่อง1. กองบริหารทรัพยากรบุคค
สำนักพิมพ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมฯ 84 พรรษา 306 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งจีรานุช ภิรมย์ภักดี, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2552. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551 - - การเยือนต่างประเท,3. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ ก
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
เลขเรียก333.794
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ก๊าซชีวภา2. การพัฒนาที่ยั่งยื,3. ความร้อน - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ,4. เชื้อเพลิงชีวภา,5. ปรากฏการณ์เรือนกระจ,6. พลังงานทดแท,7. ภาวะโลกร้อ,8. ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไ,9. เอทานอ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHow to Make Coffee (จักรวาลในถ้วยกาแฟ)
เลขเรียก641.877
ผู้แต่งคิงส์ตัน, ลานิ , เขียน
โตมร ศุขปรีชา, แปล
หัวเรื่อง1. กาแ2. เครื่องดื่
สำนักพิมพ์โอเพ่น โซไซตี้
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCAPITAL in the Twenty First Century : ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก330.122
ผู้แต่งPiketty, Thomas
นรินทร์ องค์อินทรี, แปล
หัวเรื่อง1. การกระจายรายได2. ความมั่งคั่,3. ความเสมอภา,4. ทุนนิย,5. ทุนนิยม - - ประวัต,6. วิภาคกรรม (เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพื้นฐานช่างก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งกฤษณ์ อินทรนนท์
หัวเรื่อง1. การก่อสร้า2. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- มาตรฐา,3. การก่อสร้าง -- คู่มื,4. การก่อสร้าง -- การออกแบบและการสร้า
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง17 บ้านก่ออิฐถือปูน
เลขเรียก641.257
ผู้แต่งกาญจนา ถาคิน
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง - - การออกแบบ
สำนักพิมพ์household
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมาณราคาก่อสร้าง
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง -- การประมาณราค2. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้า
สำนักพิมพ์วรรณกวี : ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการควบคุมการก่อสร้าง : อาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ สูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประสาท สุดสาคร
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. ประสาท สุดสาคร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการคำนวน : ออกแบบอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน และอาคารหอประชุม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประสาท สุดสาคร
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. ประสาท สุดสาคร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ ยืมและฝากทรัพย์
เลขเรียก346.073
ผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์
จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
หัวเรื่อง1. การกู้ยืม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท2. การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) - - ไท,3. สัญญา - - ไท,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ยื,5. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ฝากทรัพย,6. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เอกเทศสัญญ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานรัฐ
เลขเรียก351.320
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. การเก็บรักษา -- เอกสา
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขเรียกp0004
ผู้แต่งดำรงศักดิ์ บุญเกิด
หัวเรื่อง1. การเก็บรักษา -- เอกสา
สำนักพิมพ์กองคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้ สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ
เลขเรียก352.69
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การเกษียณอาย2. ข้าราชการ - - เกษียณอาย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจะเล่าให้คุณฟัง
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งบูกาย, ฆอร์เฆ่
เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ, แปล
หัวเรื่อง1. การแก้ปัญห2. การดำเนินชีวิ,3. การดำเนินชีวิต - - แง่จิตวิทย,4. การเล่าเรื่อ,5. การฟื้นฟูสภาพจิตใ,6. ความคิดและการคิ,7. จิตบำบั,8. จิตวิทยาประยุกต,9. การพัฒนาตนเอ
สำนักพิมพ์ผีเสื้อสเปน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม58 การขนส่งทางน้ำ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่ง - - ไทย2. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
เลขเรียก343.593
ผู้แต่งวิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์แพนด้าเสิร์นนิ่งบุ๊ค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 56 การขนส่งทางบก
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law)เล่ม 57 การขนส่งทางบก
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางบก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 60 การขนส่งทางอากาศ
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การขนส่งทางอากาศ - - ไทย - - รายงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (CONFLICT OF INTEREST)
เลขเรียก364.1323
ผู้แต่งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การขัดกันแห่งผลประโยชน2. การทุจริตและประพฤติมิชอ,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชกา,4. Corruptio
สำนักพิมพ์ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขออนุญาตดำเนินการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.558 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รายนางเล็ก โฉมชัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งขวัญชัย ทัพน้อย
หัวเรื่อง1. การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ - - นครสวรรค2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก620.00420
ผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
หัวเรื่อง1. การเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร2. โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคลังและงบประมาณ
เลขเรียก336 336.041
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. การคลัง - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ 2560
เลขเรียกสร 336.021
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - สถิต2. การคลัง - - ไทย - - สถิต,3. งบประมาณ - - ไทย - - สถิต,4. เงินคงคลัง - - สถิต,5. หนี้สาธารณะ - - ไทย - - สถิต
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแค่ 13 = Only 13
เลขเรียก363.44
ผู้แต่งแมนซานาเรส, จูเลีย
ปานวิฬาร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การค้าประเวณ
สำนักพิมพ์อินสปายร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง: กฏกติกาทั่วไป
เลขเรียก658.324
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. การค้าโล
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม47 คุ้มครองผู้บริโภค การพนัน
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง Property, plant and equipment ; related TFRSs for PAEs and NPAEs
เลขเรียก657.47
ผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การบริหา2. การบริหารสินทรัพย,3. ที่ดิ,4. ที่ดิน - - การบัญช,5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,6. อาคา,7. การเงิ,8. การบัญชี - - มาตรฐา,9. การบัญชี - - มาตรฐาน - - ไทย 10. การบัญชีสินทรัพย์ ,10. งบการเงิน ,11. อสังหาริมทรัพย์ - - กา
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์ 50
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาเก็บเงินกันอย่างไรได้10ล้าน
เลขเรียก332.125
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การวางแผน
สำนักพิมพ์ธนาเพลส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ( ป.1 - ป.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3( ม.1 - ม.3 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินการลงทุน
เลขเรียก658.325
ผู้แต่งประภาพร ช่างไม้
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องรู้
เลขเรียก322.826
ผู้แต่งอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์ลิปส์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความลับของเศษเหรียญใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต
เลขเรียก332.186
ผู้แต่งบรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การเงินธุรกิจ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกษียณสบายสไตล์คนมีลูก
เลขเรียก322.024
ผู้แต่งวีระพล บดีรัฐ
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแปลงเงินเดือนเป็นเงินล้าน
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งไท ขวัญพิรุณ
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์กรุงเทพโพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อเป็นหนี้สิ่งเร่งด่วนที่สุดไม่ใช่การใช้หนี้
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจัดการเรียนรู้
เลขเรียก658.325
ผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์เพชรเกษมการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงไกร บัวมี
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. เกรียงไกร บัวมี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการปรับระดับชั้นเป็นลูกจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ : COMPUTING ESSENTIALS 2015
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอเลียรี่, ทิโทที เจ.
หัวเรื่อง1. การจัดการฐานข้อมู2. คอมพิวเตอร,3. ซอฟต์แวร,4. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องYes We can ใช่คุณทำได้
เลขเรียก158
ผู้แต่งไววิทย์ แสงอลังการ
หัวเรื่อง1. การจัดการตนเอง (จิตวิทยา2. ความสามาร,3. ความสำเร็จ - - แง่จิตวิทย,4. จิตวิทย,5. ปัญญ
สำนักพิมพ์Mass Publishing
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจันทนา จันทโร , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกเป็นของอเมริกา แต่การค้าเป็นของยิว
เลขเรียก650
ผู้แต่งจันท์ เสวิกุล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิ2. การบริหารธุรกิ,3. ความสำเร็จทางธุรกิ,4. ความสำเร็จทางธุรกิจ - - สหรัฐอเมริก,5. จิตวิทยาประยุกต,6. ยิ
สำนักพิมพ์Mass Publishing
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดใหม่เพื่ออนาคต: Rethinking the Future...
เลขเรียก658
ผู้แต่งธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิ2. ความสำเร็จทางธุรกิ
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องล้มแล้วรวย
เลขเรียก656.409
ผู้แต่งเซลเลอร์ส,บ๊อบ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง17 หลักคิดเป็นนายให้ลูกน้องรักเป็นผู้นำให้โลกจดจำ
เลขเรียก658.496
ผู้แต่งซาซากิ ทสึเนะโอะ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ตถาดา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เลขเรียกสร 923.2593
ผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. การจัดการน้2. การอนุรักษ์น้,3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564
เลขเรียก333.7
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. การจัดการสิ่งแวดล้อ2. คุณภาพสิ่งแวดล้อ,3. นโยบายสิ่งแวดล้อ,4. แผนสิ่งแวดล้อ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
เลขเรียก658.978
ผู้แต่งเธียรชัย พันธ์คง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี : A DICTIONARY OF TAXATION
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งไซม่อน, เจมส์
จิรศักดิ์ รอดจันทร์, แปล
หัวเรื่อง1. การจัดเก็บภาษ2. ภาษ
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั2. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - ไท,3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256,4. การบริหารพัสด,5. จัดซื้อจัดจ้า,6. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,7. พัส
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสุชาติ ศุภมงคล
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อจัดหาทางอุตสาหกรร2. การจัดการโรงงา,3. คลังพัสด,4. การบริหารงานผลิ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่อง1. การจัดทำทะเบียน2. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีประเมินทุนทรัพย์รายบล็อกและรายแปลง จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชาญ ชอบสุจริต
หัวเรื่อง1. การจัดทำบัญชี2. วิชาญ ชอบสุจริต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1. การจัดระบบศูนย์ราชการ2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคม ของ มท.2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม - - ไท,3. ปัญหาสังค,4. สังคมมนุษย,5. สังคมวิทย,6. การควบคุมทางสังค,7. ปัญหาสังคม - - ไท,8. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดระเบียบสังคม 2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่อง1. การจัดระเบียบสังคม2. การควบคุมทางสังคม,3. ปัญหาสังคม - - ไท,4. วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพ
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง24 ปี กรมการจัดหางาน
เลขเรียก331.128
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การจัดหางา2. แรงงาน - - ไท
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงเเรงงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีจูงใจคนให้ทำอย่างที่คุณต้องการ
เลขเรียก153.852
ผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
หัวเรื่อง1. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์ทัช
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโกงข้ามชาติ
เลขเรียก332.77
ผู้แต่งสุรเชษฐ ชีรวินิจ
หัวเรื่อง1. การฉ้อโกง - - ไท2. เลตเตอร์ออฟเครดิ,3. อาชญากรรมข้ามชาติ - - การสืบสว,4. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ - - การสืบสว
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1. การชำระหนี้2. วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักประเมินราคาทรัพย์สินพร้อมติดตั้ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพล พัฒนโสภณ
หัวเรื่อง1. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์2. ธนพล พัฒนโสภณ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้าใจใช้คำพ้อง
เลขเรียก425.34
ผู้แต่งMy - Pin
หัวเรื่อง1. การใช้คำพ้องเสีย
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสงฆ์ 14 เสริม : ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333
ผู้แต่งน้ำทิพย์ อยู่สำราญ
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิ2. ที่ดิน - - กฎหมา
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เลขเรียก333.7217
ผู้แต่งอุทิศ กุฏอินทร์
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิน - - แง่สิ่งแวดล้อ2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาต
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินราคา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนารัตน์ ขอบุตร
หัวเรื่อง1. การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ2. พนารัตน์ ขอบุตร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เลขเรียก421.53
ผู้แต่งสมชาย พงศ์สราญ
หัวเรื่อง1. การใช้ภาษ2. บทสนทนาและวล,3. ภาษาอังกฤ,4. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ,5. ภาษาอังกฤษ - - การออกเสีย,6. ภาษาอังกฤษ - - การพู,7. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวล,8. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาต
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของเจ้าพนักงานทางหลวงของสำนักทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ แสงด้วง
หัวเรื่อง1. การดำเนินการ - - สำนักงานทางหลวง2. ศักดิ์สิทธิ์ แสงด้วง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการหารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค : จังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเลิศ ลิ้มทองกุล
หัวเรื่อง1. การดำเนินงาน2. บุญเลิศ ลิ้มทองกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI decided to Live as Myself
เลขเรียก153.8
ผู้แต่งคิม, ซู ฮยอน (Suhyun, Kim)
พัชรางสุ์, แปล
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิ2. การพัฒนาตนเอ,3. การสำนึกตนเอ,4. ความตระหนักในศักยภาพต,5. จิตวิทยาประยุกต
สำนักพิมพ์แจ่มใส
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์
เลขเรียก089.95911
ผู้แต่งคิดมาก
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิ2. ความรั,3. ความสุ,4. จิตวิทยาประยุกต,5. คำค,6. กำลังใ,7. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโชคดีที่ไม่ไปหาหมอ ปฏิวัติการกิน2
เลขเรียก613
ผู้แต่งปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอ2. การรักษาด้วยธรรมชาต,3. อาหาร -- แง่โภชนากา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโชคดีที่ไม่ไปหาหมอ ปฏิวัติการกิน 1
เลขเรียก613
ผู้แต่งปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอ2. การรักษาด้วยธรรมชาต,3. อาหาร -- แง่โภชนากา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิพย์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน
เลขเรียก613
ผู้แต่งวิสาขา บุญทศ
หัวเรื่อง1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอ2. พฤติกรรมสุขภา,3. สุขภา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ่งเดินยิ่งผอมยิ่งสุขภาพดี
เลขเรียก613.717
ผู้แต่งคิม ซารา
หัวเรื่อง1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮบท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Walking Backpack : ออกเดินแล้ว อย่าหันหลังกลับ
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งจิรภัทร พัวพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์ไออุ่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหิมาลัยไม่มีจริง (ฉบับขาว-ดำ)
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งนิ้วกลม
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. ความเรีย,3. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์KOOB
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน
เลขเรียก158.643
ผู้แต่งคนโด มาริเอะ
หัวเรื่อง1. การตกแต่งบ้าน
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดฮวงจุ้ยถูกวิธีกวักโชคดีเข้าบ้าน
เลขเรียก133.333
ผู้แต่งริว
หัวเรื่อง1. การตกแต่งภายใน
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE CHRONICLE OF OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND SINCE 1875-2015
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์Office of the Auditor General of Thailand
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาการของงานตรวจเงินแผ่นดินและผลงานเด่น
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน - - ไทย,3. การตรวจสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
</
ชื่อเรื่องการตรวจสอบรายการทางบัญชีในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภางค์ พัฒนสระคู