กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎ ระเบียบ สำนักงาน ก.พ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือกฏ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีปประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เลขเรียก352.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กฎ ระเบียบ สำนักงาน ก.พ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม