กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและสรุปสาระพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พร้อมทั้งฉบับแก้ไขสรุปสาระพระราชบัญญัติเรือไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งว่วงส้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. วัดพระพุทธบาทตากผ้า2. กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า,3. การเดินเรือในประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม