กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่มที่ 40 อุดมศึกษา อาชีวศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 38 การศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้ เล่ม 2
เลขเรียก340
ผู้แต่งสิริจิตต์ ชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์Dream & Passion
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘
เลขเรียก352.165
ผู้แต่งสภานิติบัญญัติ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สภานิติบัญญัติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายนอกตำรา
เลขเรียก340
ผู้แต่งสุประวัติ ใจสมุทร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 39 อุดมศึกษา
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย2. กฎหมาย - - ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม