กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย - - พจนานุกรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
เลขเรียก340.095
ผู้แต่งธนะชัย ผดุงธิติ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์นิติรัฐ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ - ไทย : Dictionary of law and relevant words English-Thai
เลขเรียก340.03
ผู้แต่งถาวร โพธิ์ทอง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - พจนานุกรม2. กฎหมาย - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์โฟร์-วัน พริ้นต์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม