กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรม วิชาว่าความ
เลขเรียก340.092
ผู้แต่งสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไท2. การว่าควา,3. ทนายความ - - การฝึกอบร
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือท
เลขเรียกสร 341.48
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยช2. กฎหมายมนุษยช,3. กฎหมาย - - ไท,4. การทรมา,5. กฎหมายระหว่างประเท,6. การลงโท
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม