กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย -- ละเมิด พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เล่มที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๗)
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกคอรง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
เลขเรียก351.649
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ละเมิ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม