กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมาย -- ไทย -- ศัพท์บัญญัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาษากฎหมายไทย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ไทย -- ศัพท์บัญญัต2. ภาษากฎหมา
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม