กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายกับการเมือง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
เลขเรียก342.07
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายกับการเมือง2. รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม