กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 14 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 15 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 16 ธุรกิจและพาณิชย์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายธุรกิจ,3. กฎหมายพาณิชย์
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร : Business Law for MD
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งธรรมรัตน์ แสงจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเจ้าสัว
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งชาญชัย อาจดำรงธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายธุรกิจ
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งพินิจ ทพิย์มณี
หัวเรื่อง1. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม