กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2560
เลขเรียกสร 342.06
ผู้แต่งกองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอ2. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม