กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2560
เลขเรียกสร 342.06
ผู้แต่งกองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอ2. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2559
เลขเรียกรายงานประจำปี 342.06
ผู้แต่งสำนักงานกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ2. กฎหมายปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไท2. กฎหมายปกครอ,3. กฎหมายปกครอง - - ไท,4. คำพิพากษาศา
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม