กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง - - ฝรั่งเศส. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งบุบผา อัครพิมาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - ฝรั่งเศส2. กฎหมายปกครอง - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม