กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - ไท2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253,3. วิธีพิจารณาคดีปกครอ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไท2. กฎหมายปกครอ,3. กฎหมายปกครอง - - ไท,4. คำพิพากษาศา
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม