กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม