กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายระหว่างประเทศ - - คดีบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
เลขเรียก341
ผู้แต่งประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
หัวเรื่อง1. กฎหมายระหว่างประเทศ - - คดีบุคคล
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม