กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายลักษณะทรัพย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายลักษณะทรัพย์
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิ2. กฎหมายลักษณะทรัพย,3. ทรัพย์ - - กฎหมายแพ่งและพาณิชย,4. ทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. ทรัพย์สิน - - กฎหมา,6. อสังหาริมทรัพย,7. สังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม