กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายลิขสิทธิ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เลขเรียก346.048
ผู้แต่งThe Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายลิขสิทธิ์2. กฎหมายสิทธิบัตร
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เลขเรียก346.0482
ผู้แต่งเนติบัณฑิตยสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายลิขสิทธิ์2. กฎหมายสิทธิบัตร,3. เครื่องหมายการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม