กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายสิ่งแวดล้อม. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก352.049
ผู้แต่งปวริศร เลิศธรรมเทวี
หัวเรื่อง1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
หัวเรื่อง1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม