กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายอุตสาหกรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law):เล่ม 17 อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. กฎหมายอุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม