กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - นิติกรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมและหนี้
เลขเรียก346.59
ผู้แต่งเสริม วินิจฉัยกุล
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - หนี้
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2515
จำนวน 1 เล่ม