กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายตอนที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งประมูล สุวรรณศร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ สุทธิสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2511
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
เลขเรียก346.047
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน2. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
เลขเรียก346.047
ผู้แต่งประมูล สุวรรณศร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม