กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม