กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
เลขเรียก346.073
ผู้แต่งปัญญา ถนอมรอด
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ยืม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ค้ำประกัน,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนอง,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนำ
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม