กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์
เลขเรียก346.047
ผู้แต่งประมูล สุวรรณศร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรร,3. ,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม