กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บัญชีเดินสะพัด. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีสะพัด
เลขเรียก346.096
ผู้แต่งประทีป เฉลิมภัทรกุล
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ตั๋วเงิน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บัญชีเดินสะพัด
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม