กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม