กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ลาภมิควรได้. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาถมิควรได้
เลขเรียก346.024
ผู้แต่งไพจิตร ปุญญพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จัดการงานนอกสั่ง2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ลาภมิควรได้
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม