กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา
เลขเรียก346.01
ผู้แต่งอัครวิทย์ สุมาวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม