กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งศรีราชา เจริญพานิช
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ,3. กฎหมายพาณิชย์,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม