กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -นิติกรรม- -คู่มือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -นิติกรรม- -คู่มือ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -สัญญา- -คู่มือ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม