กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฎหมายแรงงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน - - ไทย2. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งThe Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(ฉบับใช้งาน)
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก344.5
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์เม็ดสีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย กฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.593
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน2. เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. กฎหมายแรงงาน,3. แรงงานสัมพันธ์
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. แรงงานสัมพันธ์2. การจัดการธุรกิจ,3. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม