กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฏหมายมหาชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนิติรัฐกับประชาสังคม
เลขเรียก342
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. กฏหมายมหาชน
สำนักพิมพ์สุขุมและบุตร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
เลขเรียก342
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. กฏหมายมหาชน
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม