กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฐินพระราชทาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสื่อที่ระลึกพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทอดถวาย ณ วัดป่าโมกวิหาร จังหวัดอ่างทอง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. กฐิน2. กฐินพระราชทาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม