กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฐินพระราชทาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร,3. กฐินพระราชทาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดคูหาสวรรค์วรวิหารและกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร2. กฐินพระราชทาน
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม