กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก, สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน, ค.ศ.1980-. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเจ้าชายนักพัฒนาแห่งภูฏานเจ้าชายจิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก
เลขเรียก954.98
ผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
หัวเรื่อง1. กมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก, สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน, ค.ศ.1980-2. ภูฏาน
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม