กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรจัดการตลาด. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. นักบริหาร,3. กรจัดการตลาด
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม