กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรบริหารงานโลจิสติกส์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้นำในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งบุญทรัพย์ พานิชการ
หัวเรื่อง1. กรบริหารงานโลจิสติกส์2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอทีแอล เทรด มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม