กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรบริหารรัฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
เลขเรียก351
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรบริหารรัฐกิจ2. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม