กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมการจัดหางาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง14 ปี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เลขเรียก331.128
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กรมการจัดหางาน2. การจัดงาน,3. แรงงาน
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนะนำกรมการจัดหางาน
เลขเรียก354.96
ผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หัวเรื่อง1. กรมการจัดหางาน2. สำนักงานจัดหางาน - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการจัดหางาน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี - - กรมการจัดหางาน
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม