กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ ครบปีที่ 73
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง72 ปี กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง76 ปี กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม