กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมศิลปากร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมศิลปากร กองโบราณคดี
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร2. การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 12
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร2. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์นิพลฟิล์ม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม