กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงมหาดไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก307
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. กระทรวงมหาดไทย
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย : การปรับปรุงระบบบริหารภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงและการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
เลขเรียก353.3
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กระทรวงมหาดไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม