กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก353.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม