กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 121 ปี 1 เมษายน 2556
เลขเรียก354.5
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ
หัวเรื่อง1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2540 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. องค์การสะพานปลา - - รายงานประจำปี2. องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,3. รายงานประจำปี 2540
สำนักพิมพ์องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม