กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระบวนการยุติธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย THAI CRIMINAL JUSTICE SYSYTEM
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรร2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - - ไท,3. กฎหมายอาญ,4. ความยุติธรร,5. วิธีพิจารณาทางอาญ
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม