กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กลอน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กลอน2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 25,4.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้อยศิลป์ถิ่นไทย
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปกรณ์ เนตรเชาวลิต
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. กลอน
สำนักพิมพ์ดินสามน้ำหนึ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ : คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องพระราชกรณียกิจ
เลขเรียก859.911
ผู้แต่งสมหวัง สาระภะ,พระมหา
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2570,3. ศิลปากร, กรม กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์,4. กลอน
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม