กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กลุ่มประชาคมอาเซียน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประชาคมอาเซียน (Asean Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งชาติชาย เชษฐสุมน
หัวเรื่อง1. กลุ่มประชาคมอาเซียน2. กฎหมายระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม